एज्री क्लिनिक आणि कृषीव्यवसाय केंद्र योजना [एसीएबीसी योजना]

एज्री क्लिनिक आणि कृषीव्यवसाय केंद्र योजना (एसीएबीसी योजना)

एज्री क्लिनिक आणि कृषीव्यवसाय केंद्र योजना [एसीएबीसी योजना]

## **प्रस्तावना**

एसीएबीसी योजना भारतीय कृषी आणि किसान कल्याण मंत्रालयाने लागू केलेली आहे, ज्याचा नाबार्ड ने अनुदान वाहतूक एजन्सी म्हणून कार्य केला आहे.

## **योजनेचे उद्दीष्ट**

– शेतकऱ्यांना पैसे देऊन किंवा मोफत मार्गदर्शन प्रदान करण्याच्या सार्वजनिक विस्तारच्या प्रयत्नांचा परिपूरक करणे.
– कृषी विकासाचा समर्थन.
– बेरोजगार कृषी ग्रेजुएट्स, कृषी डिप्लोमा धारक, कृषीशास्त्रीय विद्यापीठातील अंतरमध्ये आणि जैविक विज्ञान विद्यार्थ्यांच्या स्नातकांसह पीजी इन कृषीसंबंधी कोर्सेसमध्ये आत्मनिर्भर स्वरोजगाराची संधी तयार करणे.

## **एज्री क्लिनिक्स**

एज्री क्लिनिक्स म्हणजे शेतकऱ्यांना विविध पक्षांवर सल्ला देण्याची आणि सेवा प्रदान करण्याची योजना आहे त्यांच्याशी सल्ले निम्न प्रकारे दिले जातात:

### **मृदा आरोग्य**

बुवादर आरोग्य

### **फसल प्रक्रिया**

पिक रक्षण

### **पिकाचे विमा**

पशुंची क्लिनिक सेवा, खाद्य आणि चारा व्यवस्थापन

### **अश्रेणी निरीक्षण**

पोटभर तंत्रज्ञान

### **पशू चिकित्सा सेवा**

पशूंची क्लिनिक सेवा, खाद्य आणि चारा व्यवस्थापन

### **शेतीवरील विविध प्रकारची वस्तूची किंमते**

इत्यादी.

## **कृषी व्यवसाय केंद्र**

कृषी व्यवसाय केंद्र तंत्रज्ञ कृषी व्यवसायांचे वाणिज्यिक युनिट्स आहेत. या व्यवसायांमध्ये उपायुक्त केंद्र कार्यकर्ते आहेत. या व्यवसायांमध्ये खरीदी आणि इतर कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात सेवा प्रदान करणे, जसे की शेतीसाठी उपकरणांची देखरेख, कीटनाशके आणि इतर सेवा, पोटभर व्यवस्थापन आणि आयातक वाणिज्यिक संबंध स्थापनेचे समावेश आहे.

## **योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी**

– राज्य कृषी विद्यापीठांसह / केंद्रीय कृषी विद्यापीठां

येत्या 2 दिवसात आणखीन 4 योजनांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना

Leave a Comment