इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

"इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना," जी भारत सरकारने सुरू केलेली एक कल्याणकारी कार्यक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत ज्यांना आधाराची गरज आहे अशा विधवांना आर्थिक मदत दिली जाते.
योजनेचा प्रकार

केंद्र पुरस्कृत योजना

योजनेचा उददेश
राज्यातील विधवांना दरमहा निवृत्तीवेतन

महाराष्ट्रात होळीचा उत्सव
आम आदमी विमा योजना

योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव

सर्व प्रवर्गातील विधवांना लागू आहे.

योजनेच्या प्रमुख अटी

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या 40 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील विधवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय आहे

दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप

प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.600/- अदा करण्यात येते.

अर्ज करण्याची पध्दत

अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो

योजनेची वर्गवारी

निवृत्तीवेतन

संपर्क कार्यालयाचे नाव

जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय

मोफत रेशन 5 वर्षे सुरू राहणार, 81 कोटी लोकांना होणार फायदा, मंत्रिमंडळाची मंजुरी
उज्ज्वला एलपीजी सिलेंडर: 600 रुपयांमध्ये
म्हाडा लॉटरी 2024: नोंदणी, अर्ज, लॉटरीच्या तारखा
आयुष्मान सहकार योजना २०२३: ऑनलाईन नोंदणी, (सहकार योजना) लाभ आणि उद्दिष्ट

Leave a Comment