संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनासंजय गांधी निराधार अनुदान योजना लाभार्थी:

या योजनेतंर्गत 65 वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, अपंगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा ( आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या विधवासह ), घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी,35 वर्षावरील अविवाहीत स्त्री, तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. या योजनेमध्ये दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये 21,000/- पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अर्ज कसा करावा

अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो. संपर्क कार्यालयाचे नाव-जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना तपशील

“संजय गांधी निराधार अनुदान योजना” ही सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाची योजना आहे. महाराष्ट्राचा. या योजनेत, पात्र कुटुंबात फक्त एकच लाभार्थी असल्यास ₹600/- प्रति महिना आणि एका कुटुंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास ₹900/- दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, नाव बीपीएल कुटुंबांच्या यादीमध्ये असले पाहिजे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 21,000/- पेक्षा कमी किंवा समान असावे. केवळ महाराष्ट्र राज्याचे कायमचे रहिवासी असलेले नागरिक या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. ही योजना 100% शासनाकडून अनुदानित आहे. महाराष्ट्राचा.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना पात्रता

  1. अर्जदार हा भारताचा नागरिक असावा.
  2. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास / कायमचा रहिवासी असावा.
  3. अर्जदाराचे नाव दारिद्रय़रेषेखालील (BPL) कुटुंबांच्या यादीत असले पाहिजे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 21,000/- पेक्षा कमी किंवा समान असावे.
  4. अर्जदार खालीलपैकी एक असावा:
अ) 65 वर्षांखालील निराधार पुरुष आणि महिला.
ब) अनाथ मुले.
c) अपंग व्यक्तीच्या सर्व श्रेणी (PwD).
ड) क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यांसारख्या आजारांमुळे स्वतःला टिकवून ठेवण्यास असमर्थ असलेले पुरुष आणि महिला.
e) निराधार विधवा (आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांसह).
f) घटस्फोट प्रक्रियेत महिला आणि घटस्फोटित परंतु पोटगी नाही.
g) वेश्याव्यवसायातून ज्या महिलांचा छळ झाला आहे आणि त्यांची सुटका झाली आहे.
h) ट्रान्सजेंडर.
i) देवदासी.
j) 35 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अविवाहित महिला.
k) तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या पत्नी.
l) सिकलसेल रोगाने ग्रस्त असलेले.

 

पात्रता अर्जदार हा भारताचा नागरिक असावा. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास / कायमचा रहिवासी असावा. अर्जदाराचे नाव दारिद्रय़रेषेखालील (BPL) कुटुंबांच्या यादीत असले पाहिजे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 21,000/- पेक्षा कमी किंवा समान असावे. अर्जदार खालीलपैकी एक असावा: अ) 65 वर्षांखालील निराधार पुरुष आणि महिला. ब) अनाथ मुले. c) अपंग व्यक्तीच्या सर्व श्रेणी (PwD). ड) क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यांसारख्या आजारांमुळे स्वतःला टिकवून ठेवण्यास असमर्थ असलेले पुरुष आणि महिला. e) निराधार विधवा (आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांसह). f) घटस्फोट प्रक्रियेत महिला आणि घटस्फोटित परंतु पोटगी नाही. g) वेश्याव्यवसायातून ज्या महिलांचा छळ झाला आहे आणि त्यांची सुटका झाली आहे. h) ट्रान्सजेंडर. i) देवदासी. j) 35 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अविवाहित महिला. k) तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या पत्नी. l) सिकलसेल रोगाने ग्रस्त असलेले.

 

Leave a Comment