शेतकरी गट नोंदणी प्रक्रियेची माहिती:

Table of Contents

                                        शेतकरी गट नोंदणी प्रक्रियेची माहिती:

शेतकरी गट नोंदणी प्रक्रियेची माहिती:

1. **कार्यक्रम सुरूवात**: शेतकरी गट नोंदणी प्रक्रिया

सुरूवातीला आत्मा (आत्मा विकास आणि संशोधन संस्था) या संस्थेने करते. त्यात आत्मा व्यवस्थापन समिती (AMC) यांची भूमिका होती. AMC यांच्याकडून जिल्हा स्तरावरील जिल्हा शेतकरी सल्ला समिती आणि तालुका स्तरावरील गट शेतकरी सल्ला समिती (BFAC) या संस्थांच्या निर्देशनाखाली शेतकरी गट नोंदणी सुरू करण्यात येते.

2. **गट शेतकरी सल्ला समिती

(BFAC)**: गट शेतकरी सल्ला समितीतील सदस्यांची निवड शेतकरी सल्ला समिती (BFAC) यांच्या प्रमुख्यात येते. या समितीमध्ये शेतकरी/कृषि विज्ञान मंडळ, शेतकरी समुह, आणि इतर स्थानिक संघटना सदस्य असतात.

3. **तालुका/गट तंत्रज्ञान चमू (BTT)**:

या चमूतील तालुका स्तरावरील कृषि व कृषि संलग्न विभागाचे अधिकारी आणि प्रगतीशील शेतकरी समाविष्ट होतात. त्यांचे मुख्य कार्य तालुक्यातील कृषि विस्तार नियोजनाच्या प्रक्रियेत सहाय्य करणे आहे.

4. **शेतकरी मित्र**

: शेतकरी मित्र हा कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये महत्वाचा दुवा आहे. प्रत्येक दोन गावांसाठी १ शेतकरी मित्र निवडला जातो. त्यांचे मुख्य कार्य शेतकरी, शेतकरी सेवा केंद्र इत्यादी कृषि संलग्न विभागाबाबत मार्गदर्शन करणे आहे.

5. **आत्मा व्यवस्थापन समिती (AMC)**:

आत्मा व्यवस्थापन समिती या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्य करते. AMC यांच्याकडून विविध स्तरांवर निर्देशनांकित कार्य केले जाते.

अशा प्रकारे, शेतकरी गट नोंदणी प्रक्रियेच्या माध्यमातून स्थानिक शेतकरी समाजाचा समृद्ध विकास होतो आणि कृषि उत्पादनात वृद्धी साधली जाते.

आत्मा यंत्रणेकडे गट नोंदणी करण्यासाठी खालील प्रमाणे अटी आहेत:

1. वेगवेगळ्या पिक निहाय किंवा कृषी उत्पादन निहाय शेतकरी यांचे गट तयार करणे यामध्ये अपेक्षीत आहे.
2. एका गटा मध्ये 20-25 शेतकरी असावेत.
3. गटाच्या सदस्यांची बैठक महिन्यातून किमान एक वेळा होणे अपेक्षीत आहे.
4. तालुक्यातील त्या त्या पिकांचे गट एकत्र येउन गटांचा तालुका स्तरावर संघ करता येइल.
5. सर्व तालुक्यातील त्या विशिष्ट पिकाचे गट मिळून शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करता येइल.
6. गटांनी सर्व अभिलेखे, वेगवेगळ्या नोंद वह्या व रजिस्टर तसेच रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे. उदा. बैठकांचे इतिवृत्त, बँक पासबूक रकमांचा हिशेब इत्यादी.

साथेमारे,

1. या गटांना क्षमता वृद्धी, कौशल्य विकास यासाठी रु.5000 प्रती गट या प्रमाणे सहाय्य करण्यात येते.
2. तसेच सक्षम गटास बीज भांडवल/फिरता निधी यासाठी रु.10000 प्रती गट याप्रमाणे सहाय्य करण्यात येते.
3. याव्यतिरिक्त महिलांचे अन्न सुरक्षा गट तयार करण्यात येतात. या गटांना परसबाग, कुक्कुट पालन, शेळी पालन, अळिंबी ऊत्पादन, पशू संवर्धन इत्यादी व्यवसाय सुरु करणेसाठी प्रशिक्षण, प्रकाशने व निविष्ठा खरेदी यासाठी रु.10000 इतके बीज भांडवल देण्यात येते.
4. उत्कृष्ट रित्या संघटीत असणारा व कार्य करणारे शेतकरी गटास रु.20000 इतके पारितोषीक देण्यात येते.

आत्मा यंत्रणेकडे गट नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्र निमित्तानुसार खालीलप्रमाणे आहेत:

1. गटाच्या प्रथम सभेचे इतिवृत्त
2. सदस्यांचे वैयक्तिक अर्ज
3. सदस्यांचा ७/१२ व ८ अ
4. ओळख पत्र – आधार कार्ड / मतदान कार्ड
5. गटाचा करारनामा
6. गट नोंदणी फी रु. १००
गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकर्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राज्यात राबविण्यास सरकारने सन २०१८-१९ मध्ये मान्यता दिली आहे.
सदर योजनेअंतर्गत प्रतिवर्षी २०० शेतकरी गट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. या दोन्ही गटांची जिल्हानिहाय विभागणी तसेच या योजनेअंतर्गत गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी सहकार्य भावना निर्मित करणे हे गट शेतीचे उद्दिष्ट्य आहे.

महाराष्ट्र पोलीस भरती 2024- 17471 रिक्त जागांसाठी ऑनलाइन अर्ज करा

व्यवसाय सुरु कराचाय पण पैसे नाही, काळजी करू नका; ‘या’ सरकारी योजनेतून मिळेल स्वस्त कर्ज

Leave a Comment