येत्या 2 दिवसात आणखीन 4 योजनांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार.

येत्या 2 दिवसात आणखीन 4 योजनांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार.

Hand putting money into piggy bank. New Indian currency of 500 rupee notes.

तुमच्यासाठी यात्रेत असलेल्या माहितीनुसार, दिवाळीपासून दोन दिवसांत ४ नवीन योजनांची मान्यता शेतकरी भाऊबंधुंच्या बँक खात्यामध्ये होणार आहे. “कृषी योजना” नावाच्या नोव्हेंबर १९, २०२३ च्या योजनेमुळे, दिवाळीच्या अगोदर केंद्र आणि राज्य शासनांनी योजनांचे अनुदान शेतकरीच्या खात्यावर भरले आहे. यात, अग्नी पिक विमा, पिक विमा नमो, पी एम किसान आणि इतर योजनांची जमा झालेली आहे.

त्यानुसार, राज्यात सात ते आठ योजनांचे अनुदान शेतकरीच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे. एका शेतकरीला या योजनांतर्गत सर्व्हेर ३० हजार ते ४० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

६१३ कोटींची नुकसान भरपाई होणार आहे. शेतकरी मित्रांनी या नुकसानांची २५% अग्रीम रक्कम दिवाळीच्या अगोदर भरण्यात येणार आहे. तसेच, सहा जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १३ कोटी रुपयांची भरपाई चार दिवसांमध्ये होणार आहे.

त्याचप्रमाणे, अनेक जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाईचे निर्णय तीन ते चार दिवसांमध्ये होईल. पैसे शेतकरीच्या खात्यावर प्रसारित केले जातील.

“पी एम किसान योजना” अंतर्गत, १५ नोव्हेंबरला ८.५ कोटी शेतकरी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये १५ हत्तीचे धन वितरण केले जातील. त्याचबरोबर, राज्य शासनाने “नमो शेतकरी महासमाधी योजनेच्या” दुसऱ्या हत्तीचे धन वितरण केले जातील.

अखेरीस, शेतकरी मित्रांना जिल्ह्यांमध्ये ३११ कोटींचा पिक विमा मंजूर केला जातील. २५% अग्रीम पिक विमा मंजूर केला जातो.

सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी प्रत्येक ५,००० रुपयांचा पिक विमा दिला जाईल. त्याचबरोबर, ३११ कोटींचा २५% अग्रीम पिक विमा मंजूर केला जाईल.

त्याचबरोबर, राज्यात ९५९ महसूल मंडळांमध्ये नव्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच, ८०,००० शेतकरीं

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना

1 thought on “येत्या 2 दिवसात आणखीन 4 योजनांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार.”

Leave a Comment